Aanbod

LearnOn biedt training, begeleiding en coaching rondom het thema Leren & ICT.

De diensten van LearnOn kenmerken zich door een hoge betrokkenheid en flexibiliteit. Er is aandacht voor ondersteuning van de klant buiten de contacturen om, evenals voor het borgen van de inhoud.

Werkwijze
Lees meer over de onderliggende principes op basis waarvan het aanbod wordt ontworpen.

Inspiratiesessies
Lees meer over de inspiratiesessies, bedoeld om de deelnemers te inspireren over de mogelijkheden van ICT in de les.

Kleppen Dicht!
Lees meer over Kleppen Dicht!, een trainingstraject gericht op actief leren. In dit traject worden didactische werkvormen gecombineerd met de mogelijkheden van ICT in en buiten de les. Ideaal voor scholen die gaan werken met laptop- of tabletonderwijs.

Train de Trainer
Lees meer over het traject waarmee docenten op de eigen school worden begeleid bij het uitvoeren van trainingsbijeenkomsten voor collega’s.

Werk in Uitvoering
Lees meer over het project Werk in Uitvoering: een intensieve leer-/werktraining waar docenten, schoolleiders (en leerlingen) binnen drie dagen leren, zien èn doen.

Studiedag
Lees meer over de mogelijkheid om een studiedag vorm te geven en organiseren

Workshops Leren & ICT
Het thema ‘Leren en ICT’ omvat een breed spectrum aan onderwerpen. LearnOn verzorgt workshops over verschillende onderwerpen binnen dit thema. Denk aan Flipping the Classroom, Digital storytelling, Digitaal toetsen, Social Media in het onderwijs, Mediawijsheid, Activerende Digitale Didactiek.

Implementatiebegeleiding
Inzet van deze technologische toepassingen gaat vaak gepaard met een veranderingsproces binnen de school. Er moet gekozen worden uit een groot en divers aanbod: wat sluit het best aan bij de visie van de school? Wat ís de visie van de school? Op welke manier worden de nieuwe technologieën de school in gebracht en geïmplementeerd? Hoe wordt de docenten geleerd om (didactisch) gebruik te maken van de nieuwe technologieën? Op basis van de opgedane kennis en ervaring denk en ontwerp ik mee in dit traject.