Inspiratiesessies

Er is, onder andere volgens Kennisnet, veel evidentie dat technologie onderwijs efficiënter, effectiever en betekenisvoller maakt. Dat is misschien waar, maar tegelijkertijd is het niet de technologie alleen die daar voor zorgt. De docent blijft de sleutel in dit verhaal; hij of zij is degene die het grootste verschil kan maken voor zijn of haar leerlingen. Technologie kan daar op een positieve manier aan bijdragen.

Ben je op zoek naar wat er mogelijk is met de inzet van ICT in de les? In deze sessie raak je geïnspireerd! In een inspiratiesessie maken de docenten kennis met mogelijkheden om ICT in te zetten tijdens de les. Deze inspiratiesessie is opgebouwd uit de verschillende herkenbare lesonderdelen, die worden gekoppeld aan een activerende werkvorm en een online toepassing.

Het doel van deze sessie is de deelnemers te inspireren over de mogelijkheden door gebruik te maken van laagdrempelige toepassingen die morgen in de praktijk toe te passen zijn.

Voor wie

De inspiratiesessie is bedoeld voor iedereen die beeld wil bij de manieren waarop activerende werkvormen aangevuld kunnen worden met de inzet van technologie.

De inspiratiesessie is voor schoolleiders en docenten, van PO tot HO.
Het is goed mogelijk om deze inspiratiesessie in te zetten als één van de onderdelen op een studiedag.

Waarover

In de inspiratiesessie gaan de deelnemers hard aan de slag.

Je werkt aan de hand van enkele activerende werkvormen, waarbij technologie een toegevoegde waarde biedt. Je maakt kennis met verschillende manieren om technologie in te zetten, waarmee het gemakkelijker wordt om aan te sluiten bij de individuele behoefte van jouw leerlingen.

De opbouw van de inspiratiesessie is gelijk aan de gemiddelde lesopbouw. Bij elk lesonderdeel wordt aandacht besteed aan zowel activerende werkvormen als de inzet van technologie.

Afhankelijk van de duur van de inspiratiesessie is er ruimte om zelf lesonderdelen te ontwerpen. Dit ontwerp is gebaseerd op de eigen ervaring als deelnemer en wordt vertaald naar de onderwijspraktijk van de komende dagen.

Opbrengst

De inspiratiesessie richt zich op het laten ervaren van de inzet van technologie bij activerende werkvormen. De deelnemers vormen hiermee beelden van wat er mogelijk is. Zij maken een start met de vertaling van deze mogelijkheden naar de eigen onderwijspraktijk.

Wat levert de inspiratiesessie op?
Deelnemers hebben met een aantal (nieuwe) ICT-toepassingen gewerkt
Deelnemers hebben ervaren hoe activerende werkvormen ondersteund kunnen worden door technologie toe te voegen
Deelnemers hebben beeld bij de mogelijke opbrengst van de inzet van ICT
In de inspiratiesessie ontstaat energie en inspiratie om met de inhoud aan de slag te gaan

Informatie

Inhoud van de cursus
In de inspiratiesessie wordt per lesonderdeel een activerende werkvorm gekoppeld aan de inzet van ICT, met als doel beelden te geven bij het begrip ‘activerende digitale didactiek’.

Het niveau van de cursus
De cursus is ontworpen voor iedereen die benieuwd is naar wat er mogelijk is met ICT in de les. De insteek is zelf het ervaren van de kracht van activerende werkvormen met ICT. Er wordt geen specifieke voorkennis verwacht.

Lengte van de cursus
1 dagdeel van 3 uur.
Indien gewenst kan de lengte van de cursus worden aangepast.

Doelstellingen van de cursus
Deelnemers hebben ideeën opgedaan over de mogelijke inzet van ICT ter ondersteuning van activerende werkvormen.

Doelgroep
Iedereen die benieuwd is naar wat er mogelijk is met ICT in de les. Juist de uitwisseling tussen de verschillende functies binnen een school levert meerwaarde op in deze bijeenkomst.

Aanvangsniveau
Vooropleiding: tweedegraads of eerstegraads lerarenopleiding, universitaire docentenopleiding.
Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Studiebelasting
3 uur

Studiemateriaal
Al het studiemateriaal wordt meegeleverd in een op maat gemaakte digitale cursusomgeving.

Certificaat
Certificaat mogelijk op basis van aanwezigheid.