Digitale geletterdheid

21e eeuwse vaardigheden door SLO en Kennisnet

In het dagelijks leven hebben technologie en digitalisering voor veranderingen gezorgd in de manier waarop we communiceren en de snelheid waarmee we aan informatie komen. De maatschappij verandert van een industriële naar een kennis- en netwerksamenleving. ICT is niet meer weg te denken uit onze dag.

Deze veranderingen zijn ook merkbaar in het onderwijs, waar steeds meer digitale middelen gebruikt worden. Ook hier is de verwachting dat digitale middelen eerder een grotere rol gaan spelen dan dat ze zullen verdwijnen.

SLO en Kennisnet hebben een model gemaakt van de 21st Century Skills. Hierin staan 11 vaardigheden waarvan zij vinden dat jongeren ze nodig hebben in hun latere leven. En die ze nu in het onderwijs moeten gaan ontwikkelen. De vaardigheden Mediawijsheid, ICT-basisvaardigheid, Informatievaardigheid en Computational thinking vormen samen Digitale geletterdheid.

LearnOn biedt een training voor docenten om hun eigen digitale geletterdheid te vergroten en daarnaast de onderliggende vaardigheden te integreren in hun dagelijkse onderwijspraktijk.

In vier bijeenkomsten komen alle vaardigheden aan bod. De deelnemers krijgen aan de hand van verschillende opdrachten de kans om hun eigen bekwaamheid te verbeteren. Daarnaast maken zij een vertaalslag naar de praktijk met het ontwikkelen van opdrachten en lesmateriaal voor leerlingen waarbinnen het ontwikkelen van digitale vaardigheid aan bod komt.

Ben je geïnteresseerd in dit aanbod? Neem gerust contact op!

Voor wie

De training Digitale vaardigheid is bedoeld voor docenten in het VO die deze vaardigheden willen integreren in hun onderwijs.
Het omvat:
Drie bijeenkomsten van 3 uur
Afstemming met de schoolleiding

Waarover

In de training Digitale vaardigheid wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van digitale geletterdheid bij zowel docenten als leerlingen.

Het traject bevat de volgende onderwerpen:
Digitale geletterdheid zoals geïdentificeerd door SLO en Kennisnet
De rol van de docent
Vaardighedenonderwijs

Opbrengst

De training Digitale vaardigheid heeft als doel docenten handvatten te bieden om Mediawijsheid, ICT-basisvaardigheid, Informatievaardigheid en Computational thinking op te nemen in hun onderwijs. Zij ontwikkelen zichzelf binnen de genoemde vaardigheden en ontwikkelen opdrachten om hun leerlingen met deze vaardigheden aan de slag te zetten.

Wat levert de training Digitale vaardigheid op?
Docenten hebben beelden bij de plaats die de digitale vaardigheden innemen binnen hun onderwijspraktijk
Docenten hebben kennis van de inhoud van de 4 genoemde vaardigheden
Docenten hebben inzicht in hun eigen ontwikkeling op het gebied van digitale vaardigheid
Docenten hebben opdrachten waarmee leerlingen de vaardigheden kunnen ontwikkelen

Informatie

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten.

BIJEENKOMST 1 - Introductie en ICT- basisvaardigheid
Kennismaken met digitale geletterdheid en de plaats die dit inneemt in het onderwijs

BIJEENKOMST 2 - Mediawijsheid
Kennismaken met het begrip, ontwikkelen van eigen mediawijsheid, mediawijsheid in de lespraktijk.

BIJEENKOMST 3 - Informatievaardigheid
Kennismaken met het begrip, ontwikkelen van eigen informatievaardigheid, opdrachten voor de lespraktijk.

BIJEENKOMST 4 - Computational thinking
Kennismaken met het begrip, Computational thinking zonder ICT, opdrachten voor de lespraktijk.

Het niveau van de cursus
De cursus is ontworpen voor docenten en sluit aan bij de lespraktijk.

Lengte van de cursus
4 dagdelen van 3 uur.
Spreiding: 2-3 weken.
In tussenliggende periode gaan docenten in eigen lespraktijk aan de slag met de vaardigheden.

Doelstellingen van de cursus
Deelnemers zijn in staat de digitale vaardigheid van leerlingen te ontwikkelen binnen hun lespraktijk.

Doelgroep
Docenten VO.

Aanvangsniveau
Vooropleiding: tweedegraads of eerstegraads lerarenopleiding, universitaire docentenopleiding.
Er is geen specifieke voorkennis vereist.
Enthousiasme voor het delen van kennis en ervaring is wenselijk.

Studiebelasting
circa 3 uur p/w

Studiemateriaal
Al het studiemateriaal wordt meegeleverd een op maat gemaakte digitale cursusomgeving.

Certificaat
Certificaat mogelijk op basis van aanwezigheid.