Mindmappen

Met een mindmap kan je jouw gedachten en kennis over een onderwerp in kaart te brengen. In een overzichtelijk schema wordt het hoofdonderwerp gekoppeld aan alle relevante informatie die je hierover in je hoofd hebt opgeslagen. De techniek van mindmappen geeft je de mogelijkheid om verder te denken dan je normaal zou doen. Je ziet nieuwe verbanden en kunt creatieve oplossingen bedenken.

Mindmappen in de les

 • Voorkennis activeren
  Bij de start van een les(senreeks) kan je leerlingen een mindmap laten maken om inzichtelijk te maken wat zij al weten over een onderwerp. Deze opdracht kan zowel individueel, in groep als klassikaal gebeuren. Het opstellen van zo’n mindmap leert leerlingen niet allen hun kennis bovenhalen, maar leert ze ook meteen deze kennis structureren.  Na afloop kan je de verschilende mindmaps bespreken (plenair of in groepjes) aan de hand van de overeenkomsten en verschillen.
 • Lesinhoud structureren
  Een mindmap kan ook dienen om een overzicht te bieden van de lesinhoud die je in een bepaalde periode gaat behandelen. Zo dient het als kapstok om nieuwe kennis aan op te hangen.
 • Samenvatten
  Nadat een onderwerp behandeld is kan je het maken van de mindmap inzetten om de behandelde lesstof samen te vatten. Leerlingen moeten hierbij onderscheid maken tussen hoofd-en bijzaken in de lesstof, en moeten verbanden leggen tussen de afzonderlijke onderwerpen.
 • Presenteren
  Een mindmap kan dienen als visuele ondersteuning bij een presentatie. Het biedt een overzicht van jouw verhaal, waarbij je de toehoorders steeds langs de verschillende onderdelen meeneemt in jouw presentatie. Door een mindmap te gebruiken als ondersteuning zien de toehoorders steeds het verband tussen de verschillende onderdelen.
 • Organiseren
  Bij groepswerk kan een mindmap helpen om een project in goede banen te leiden. Het proces wordt visueel weergegeven, inclusief de verantwoordelijke groepsleden.