Een school is bij uitstek een plaats waar geleerd wordt. Niet alleen van externe trainers, maar ook van elkaar. Met het Train de Trainer traject heeft LearnOn een aanbod ontwikkeld om de voorlopers op school te begeleiden bij het uitvoeren van trainingsbijeenkomsten voor collega’s.

In vier bijeenkomsten ontwikkelen de Trainers-In-Opleiding zich van deskundig docent tot trainer/coach van collega’s. Met dit traject wordt de deskundigheid en vaardigheid binnen een school geborgd, kennisdeling krijgt vorm en collega’s leren van en met elkaar.

Het Train-de-Trainer traject is in te zetten in combinatie met één van de andere trajecten, of als losstaand programma.

“Ik heb opnieuw de meerwaarde ervaren van good practices en samen uitvinden en delen. Hernieuwd enthousiasme!”