LearnOn opereert op het raakvlak van leren en ICT, waar moderne technologie een bijdrage levert aan uitdagend, vernieuwend en activerend onderwijs.

Er is een steeds grotere rol weggelegd voor het gebruik van ICT in onze samenleving. De ontwikkelingen gaan razendsnel en bieden veel nieuwe kansen. Zo ook binnen het onderwijs. Op vrijwel elke school vind je hier sporen van, denk maar aan digiborden, leerplatforms, pc’s en tablets, mobieltjes, enzovoort. Toch is de mate waarin een school erin slaagt om deze nieuwe mogelijkheden te benutten ten behoeve van de kwaliteit van het onderwijs niet altijd gelijk.

LearnOn biedt training, advies en begeleiding aan scholen die ICT willen inzetten ter ondersteuning van het actieve leerproces van de leerlingen.

Om dit te realiseren werkt LearnOn nauw samen met scholen bij het scherp krijgen van de visie, het verkennen van de wensen en behoeften en het begeleiden van de uitvoering in de praktijk. Hierbij wordt er rekening gehouden met de specifieke situatie op school.

LearnOn wil docenten inspireren tot het gebruiken van moderne technologieën om hiermee leerlingen te betrekken bij de lesstof.

De docent speelt een grote rol bij de daadwerkelijke implementatie van ICT op school. Docenten maken het verschil, niet de apparatuur of de techniek. Zij zorgen er samen voor dat de visie van de school op leren tot leven komt. ICT biedt veel mogelijkheden om de leerlingen te activeren en betrekken bij de lesstof. LearnOn biedt training en begeleiding om ervoor te zorgen dat deze professionals hiervoor voldoende handvatten krijgen.

LearnOn gelooft dat echt leren plaatsvindt wanneer de leerling actief betrokken wordt bij de les. In de trainingen van LearnOn wordt er volgens dit principe gewerkt. Docenten worden actief bij de training betrokken en gaan zelf aan de slag.