Kleppen Dicht! is een trainingstraject gericht op actief leren. In dit traject worden didactische werkvormen gecombineerd met de mogelijkheden van ICT in en buiten de les. Ideaal voor scholen die gaan werken met laptop- of tabletonderwijs.

Gedurende een periode van ongeveer 4 maanden gaan we samen op zoek naar de meerwaarde van ICT in de onderwijspraktijk. In die tijd krijgen de docenten tijd om zich in een aantal toepassingen te verdiepen. Zij maken een didactische keuze voor het al dan niet inzetten van ICT op grond van theoretische onderbouwing. Daarnaast biedt het traject uitwisselingsmogelijkheden binnen en buiten de school en gaan de docenten aan de hand van experts praktisch aan de slag.