Werkwijze

Het aanbod van LearnOn wordt vormgegeven vanuit de volgende principes:

Techniek is verbonden aan didactiek en visie
De docent is leidend, niet de techniek. Daarom wordt verder gekeken dan alleen de techniek door altijd een een verbinding te maken met didactische werkvormen en onderwijskundige inhoud.

Kennisdelen
Er is volop ruimte voor uitwisseling om te leren van, en met elkaar. Kennis en ervaring worden makkelijk gedeeld.

Practice what you preach
Wat ik zeg, dat doe ik ook. Hierdoor is het getoonde voorbeeld zo makkelijk mogelijk te volgen in de eigen praktijk.

Activeren
Je leert het meest door zelf te ervaren en te doen. De deelnemers ervaren de werkvormen met de digitale toepassing als leerling en gaan ermee aan de slag als docent.

Inspireren
Innovatieve ideeën worden vertaald naar de praktijk van morgen. Na een bijeenkomst kunnen de deelnemers de volgende dag aan de slag met wat zij gezien en gedaan hebben.