Werk in Uitvoering

 “Leren doe je vooral door te ervaren en te doen.”

Met deze uitspraak in het achterhoofd heeft LearnOn binnen Samenscholen het project Werk in Uitvoering ontwikkeld: een intensieve leer-/werktraining waar docenten, schoolleiders (en leerlingen) binnen drie dagen leren, zien èn doen.

Werk in uitvoering richt zich volledig op leren binnen de eigen werkomgeving, waarbij de deelnemers hun eigen praktijk, context, kennis en competentie inbrengen en daarbij al doende hun eigen leertraject ontwerpen en maken.

Binnen een kort tijdsbestek van 1-2 weken bieden we de kans om het eigen onderwijs anders vorm te geven.
 werkwijze

Voor wie

Werk in Uitvoering is een traject voor docenten vo en mbo

Het omvat:
2 inhoudelijke trainingsdagen (4 dagdelen)
Individuele begeleiding en coaching

Werk in Uitvoering is uniek in de vormgeving: in een korte periode (her)ontwerpen de deelnemers in de eigen werkomgeving hun onderwijsvorm. Hierbij is er veel aandacht en ruimte voor onderlinge uitwisseling, samenwerking en feedback.

“Ik ben geinspireerd door het inzetten van werkvormen op een digitale manier. Soms is het best zoeken en nu heb ik echt iets in handen waar ik mee kan.

Waarover

Bij Werk in Uitvoering staat één thema centraal waarmee docenten aan de slag gaan. Mogelijk onderwerpen zijn:

Digitale Activerende Didactiek
ICT in het onderwijs gaat over meer dan digitaal leermateriaal. ICT leent zich uitstekend voor het ondersteunen van actieve werkvormen en samenwerkend leren. Ontwikkelingen als formatieve toetsing en instructievideo's kunnen goed worden gecombineerd met bestaande leerplatforms. De inzet van dergelijke tools vraagt om een meer coachende rol van de docent.

Differentiatie in de les:
Differentiatie is een onderwijskundige oplossing voor het omgaan met verschillen in het onderwijs. Er zijn verschillende mogelijkheden om dit te doen. Belangrijke onderdelen zijn het in kaart brengen van een groep leerlingen, vaststellen van het differentiatieniveau en het opstellen van een lesplan.

“Ik heb nu veel informatie, en zin om er mee aan het werk te gaan!”

Opbrengst

Werk in uitvoering richt zich volledig op leren binnen de eigen werkomgeving. De deelnemers brengen hun eigen praktijk, context, kennis en competentie in. Al doende ontwerpen zij hun eigen leertraject, met voldoende ruimte voor de uitwisseling van ervaringen.


Wat levert Werk in Uitvoering op?
Docenten hebben inspiratie opgedaan en nieuwe mogelijkheden gezien
Docenten hebben nieuw onderwijs ontworpen
Docenten hebben in eigen lespraktijk gewerkt met nieuwe vormen van onderwijs
Een uitbreiding van het professionele handelen
Een aanzet tot meer samenwerking en uitwisseling tussen docenten

“Ik ga zeker door met nieuwe manieren van lesgeven ontwikkelen en veel uitwisseling met mijn collega’s.”

Informatie

Inhoud van de cursus
DAG 1
Inspireren – Wat is er mogelijk? Wat zou ik willen aanpakken?
Ervaren – Hoe werkt het?
Ontwerpen – Hoe kan ik dit toepassen?

Na het ontwerpen gaan de docenten in de eigen praktijk aan de slag met de les die zij hebben ontworpen. Hierbij worden zij door deskundige trainers begeleid en gecoacht.

DAG 2
Delen – Wat is er ondernomen?
Reflecteren – Wat ging er goed? Wat ging er niet goed?
Vooruitblikken – Wat betekent dit voor de toekomst?

Het niveau van de cursus
De cursus is ontworpen voor docenten en sluit aan bij de lespraktijk.

Lengte van de cursus
4 dagdelen van 4 uur, veelal ingepland op twee dagen.
Spreiding: 1-2 weken.
In tussenliggende periode gaan docenten in eigen lespraktijk aan de slag met het gemaakte ontwerp.

Doelstellingen van de cursus
Docenten zijn in staat om met elkaar onderwijs te ontwerpen en hebben in eigen praktijk een nieuwe onderwijsvorm getest.

Doelgroep
Docenten VO.

Aanvangsniveau
Vooropleiding: tweedegraads of eerstegraads lerarenopleiding, universitaire docentenopleiding.
Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Studiebelasting
circa 10 uur p/w gedurende twee weken

Studiemateriaal
Al het studiemateriaal wordt meegeleverd een op maat gemaakte digitale cursusomgeving.

Certificaat
Certificaat mogelijk op basis van aanwezigheid.