Studiedag

Een studiedag rondom ‘Leren en ICT’ is een mooie gelegenheid om aandacht te besteden aan de visie van de school op dit thema.

Op een studiedag kan aandacht worden besteed aan verschillende deelonderwerpen door middel van workshops en/of lezingen, waarna teams of secties praktisch aan de slag gaan.
LearnOn werkt samen met verschillende partijen om een dergelijke studiedag te kunnen verzorgen op school.

Voor wie

De studiedag wordt verzorgt in samenspraak met de verantwoordelijke personen binnen de school. De studiedag kan per sectie, per team, per locatie of per school worden verzorgd. Ook schooloverstijgende studiedagen zijn een mogelijkheid.

Waarover

LearnOn heeft ervaring met het organiseren van studiedag over het thema Leren & ICT. Binnen dit thema kunnen veel thema's behandeld worden, denk aan differentiatie, activerende didactiek, ICT vaardigheden, mediawijsheid.

Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de aanwezige kennis en expertise binnen de school door de inzet van eigen docenten. Daarnaast werkt LearnOn met verschillende partijen die een bijdrage kunnen leveren.

Opbrengst

Een studiedag richt zich op het kennismaken met en verdiepen in een bepaald onderwerp. Daarbij is het belangrijk ook praktisch aan de slag te gaan met de vertaling van de mogelijkheden naar de eigen onderwijspraktijk.

Wat levert een studiedag op?
Deelnemers maken kennis met de visie van de school ten aanzien van het onderwerp
Deelnemers worden geïnspireerd over de mogelijkheden
Deelnemers krijgen beeld bij wat er binnen de school al gebeurt ten aanzien van het onderwerp
Er is ruimte voor kennisdeling en uitwisseling
Er is ruimte voor een praktische vertaalslag naar de praktijk van morgen

Informatie

Inhoud van de studiedag
Binnen het thema Leren & ICT wordt een studiedag ontworpen met verschillende workshop over aanverwante onderwerpen. Er is ruimte voor een lezing en voor een praktische verwerking van de opgedane informatie

Het niveau van de cursus
De cursus wordt ontworpen voor iedereen binnen een school. Bij het ontwerp is aandacht voor de verschillende niveaus. Er wordt geen specifieke voorkennis verwacht.

Lengte van de studiedag
1 of 2 dagdelen van 3 uur.
Indien gewenst kan de lengte van de cursus worden aangepast.

Doelstellingen van de dag
Deelnemers hebben ideeën opgedaan, kennis en ervaring uitgewisseld en zijn praktisch aan de slag geweest.

Doelgroep
Scholen, teams, afdelingen of secties die zich graag willen verdiepen in een onderwerp.

Aanvangsniveau
Vooropleiding: tweedegraads of eerstegraads lerarenopleiding, universitaire docentenopleiding.
Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Studiebelasting
1 of twee dagdelen.

Studiemateriaal
Al het studiemateriaal wordt meegeleverd in een op maat gemaakte digitale cursusomgeving.