Marieke Simonis

Marieke werkt als trainer en begeleider op het thema Onderwijs & ICT, binnen de deelgebieden digitale didactiek en digitale geletterdheid.  Zij helpt docenten in trainingen en scholingstrajecten om ICT in te zetten, daar waar het past bij de inhoud en didactiek. Ook begeleidt zij scholen en teams bij het opzetten van een manier om structureel samen te blijven leren binnen deze thema’s. Marieke ontwikkelde het vak “21st century skills”, gericht op het ontwikkelen van digitale geletterdheid bij brugklasleerlingen. Zij gaf dit vak ook zelf op het Farelcollege in Ridderkerk.

“Ik ben geïnteresseerd in het leerproces van individuen en groepen binnen een organisatie, zoals een school of een klas. In mijn opleiding tot Organisatiepsycholoog op de Universiteit Utrecht koos ik  voor de richting organisatieontwikkeling en training. Sinds het afronden van deze opleiding houd ik mij vanuit verschillende perspectieven bezig  met de invoering van ICT binnen het onderwijs. Aan de ene kant de digitale didactiek: het lesgeven met behulp van technologie, en aan de andere kant digitale geletterdheid: het op een verstandige wijze gebruik kunnen maken van technologie (ook buiten de school).
Tijdens de bijeenkomsten laat ik de deelnemers ervaren hoe het is om met ICT in de klas te werken. Daarna worden zij uitgedaagd om deze ervaringen te vertalen naar hun eigen lespraktijk.”

Ben je benieuwd wat ik voor jou kan betekenen? Mail me via marieke@learnon.nl.